Het college van B&W van Ridderkerk wil verder met de BAR-samenwerking. Rechts wethouder Henk van Os. (foto GvS)
Het college van B&W van Ridderkerk wil verder met de BAR-samenwerking. Rechts wethouder Henk van Os. (foto GvS) (Foto: )

Nieuwe kans voor BAR samenwerking

Geert van Someren

RIDDERKERK – Wie echt nog dacht dat de komst van nieuwe partijen in het college van B&W mogelijk zou leiden tot de ontbinding van de ambtelijke samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR), komt bedrogen uit.

Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt dat het Ridderkerkse college gaat sturen op verbetering. Over het onderzoeken van een eventueel openbreken van de samenwerking geen woord.

"Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering goed blijft voor de toekomst, gaan we een analyse van onze organisatie uitvoeren. Dit zal leiden tot een plan voor de ontwikkeling van de organisatie", aldus de brief.

Bij de presentatie van het coalitieakkoord afgelopen mei, was sprake van een 'quick scan' die de kersverse wethouder Henk van Os zou uitvoeren. In de brief aan de raad wordt daar met geen woord over gerept.

In de analyse zal worden benoemd wat goed gaat in de BAR-organisatie en wat beter moet, zo schrijft het college. "Het gaat hierbij over de kwaliteit van de geleverde producten, de service en de persoonlijke benadering richting inwoners en bestuur, op een manier waarin het Ridderkerkse karakter tot uiting komt", schrijft het college. "De dienstverlening en bedrijfsvoering van onze ambtelijke organisatie moet optimaal zijn. Op basis van de analyse stellen we vast welke maatregelen noodzakelijk zijn. We maken vervolgens een ontwikkelplan waarin wordt opgenomen hoe we deze punten aanpakken".

Het college stelt in de brief het logisch te vinden aan Barendrecht en Albrandswaard voor te stellen om gezamenlijk op te trekken. Half november zal in een raadscommissie over het plan worden gesproken. In het tweede kwartaal van 2019 wil het Ridderkerkse college "een besluit nemen over het plan, zodat in het derde kwartaal gestart kan worden met de uitvoering".

Meer berichten