De Pruimendijk in Rijsoord
De Pruimendijk in Rijsoord (Foto: )

Auto te gast in centrum van Rijsoord

RIDDERKERK – De gemeente wil het verkeersbeeld in een deel van Rijsoord gaan aanpassen. Kern is dat straks de "auto te gast" is in de desbetreffende straten. Fietsers krijgen prioriteit. Dergelijke straten worden daarom ook wel 'fietsstraten' genoemd. Het betreft de Pruimendijk, de Mauritsweg en de Vlasstraat.

Op bepaalde plaatsen worden de trottoirs breder en de wegen smaller. Op de Pruimendijk echter, verdwijnt in het plan van de gemeente juist het verhoogde voetpad. Die ingreep heeft ook gevolgen voor het parkeren op de Pruimendijk.

Eind juni is in de kantine van de voetbalvereniging Rijsoord een informatieavond gehouden. Daar kwamen veel belangstellenden een kijkje nemen op de tekeningen. Met name zijn veel vragen gesteld over wat de verandering betekent voor de eigen woning.

Op maandag 10 september heeft het wijkoverleg van Rijsoord het verkeersplan op de agenda staan. Bewoners die vragen hebben, kunnen die daar stellen. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het jeugdhonk van de voetbalvereniging Rijsoord.

(tekst en foto Geert van Someren)

Meer berichten