Op dit project in het centrum moest de gemeente 3,7 miljoen euro bijpassen. (foto GvS)
Op dit project in het centrum moest de gemeente 3,7 miljoen euro bijpassen. (foto GvS) (Foto: )

Gemeente: 11 miljoen euro aan verkoop grond

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – Het is een zaak van wat plussen en minnen, maar wat een paar jaar geleden onmogelijk leek, is dat Ridderkerk de komende jaren 11,1 miljoen gaat verdienen op de vijf lopende grondexploitaties.

Grootverdiener voor de gemeente is bedrijventerrein Cornelisland, waar na het einde van de crisis eindelijk de verkopen aantrokken. De raming is dat de eindwaarde van dit project op een nog resterende plus van 14,2 miljoen euro komt te staan. Opvallend is ook dat van de drie woningbouwprojecten er twee met een positief saldo staan genoteerd. Het gaat daarbij om 'Het Zand' en 'Lagendijk/Van Peltterrein'. Die hebben geprofiteerd van de sterk aangetrokken vraag naar woningen. Dat geldt niet voor het dit jaar opgeleverde 'Centrumplein/Kuyperhof', waarvan de bouw veel eerder is begonnen. De eindstand is, dat de gemeente op deze grondexploitatie 3,7 miljoen euro moet bijpassen. Ook voor het Transferium bij de halte van de Waterbus, moet de gemeentelijke portemonnee worden getrokken: min 400.000 euro.De gemeente heeft op basis van 'nieuwe regels inzake tussentijdse winstneming' in 2017 al vast een bedrag van 4,3 miljoen euro naar de reserves overgeboekt. Dat heeft de toch al rooskleurige financiële situatie nog verder versterkt. Ridderkerk loopt nog wel een aantal risico's voor de huidige grondexploitaties. Onder andere de hoogte van de Vennootschapsbelasting die een paar jaar geleden voor gemeenten is ingevoerd. Bij elkaar een bedrag van 800.000 euro, wat wordt verwerkt in de begroting van 2019. Bij de financiële plussen en minnen van de gemeentelijke grondexploitaties is geen rekening gehouden met Nieuw Reijerwaard. Dat nieuwe bedrijventerrein ligt weliswaar geheel binnen Ridderkerk, maar wordt (elk voor een derde) samen met Barendrecht en Rotterdam geëxploiteerd in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De accountant van de GRNR heeft eerder gesteld, dat als de nu nog te verkopen kavels zonder korting tegen de originele prijs weggaan, die exploitatie met een nulwaarde kan worden afgerond.

Meer berichten