De huidige IJsselmondse Knoop, gezien vanaf het kantoor van het Waterschap in de richting van de A15. (foto GvS)
De huidige IJsselmondse Knoop, gezien vanaf het kantoor van het Waterschap in de richting van de A15. (foto GvS) (Foto: )

Mega rotonde bij Reijerwaard van de baan

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – Het plan voor de aanleg van een mega rotonde op de grens van Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam-IJsselmonde is van de baan. Een complexe kruising met verkeerslichten op die zeer drukke plek aan de zuidkant van de A15 komt er voor in de plaats. Dat heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard besloten, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven.

De reconstructie van wat de IJsselmondse Knoop heet, is vanaf het begin van de besluitvorming jaren geleden omstreden. Dat er iets moet gebeuren, staat vast. De verkeersdrukte bij de bedrijventerreinen Reijerwaard, Cornelisland, Veren Ambacht en Barendrecht-Oost neemt toe. Daar komt de aanleg van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard nog bij.

Het plan voor de mega rotonde kreeg de naam Ovonde, gezien de ovale vorm van het kruispunt. Bijzonder in het plan was dat op de rotonde drie of vier rijstroken zouden komen. De vraag was of dat gaat werken, omdat verkeersdeelnemers die ter plaatse niet bekend zijn, vaak met twee rijstroken op een rotonde al moeite hebben. Ook het relatief grote aantal vrachtwagencombinaties speelt een rol, gezien het weggedrag zoals langzaam optrekken. Met een filmpje waarop de situatie werd nagebootst, toonde de provincie aan dat de Ovonde het verkeer zou kunnen verwerken. Opstoppingen zijn in ieder geval uit den boze, omdat dat effect zou kunnen hebben op de doorstroming op de A15.

In het nieuwe plan van de GRNR vervangen kruisingen met verkeerslichten de Ovonde. De Verbindingsweg zal direct aansluiten op de kruising Dierensteinweg / IJsselmondse randweg / A15. Voor fietsers zijn ongelijkvloerse kruisingen bedacht. Ingenieursbureau RHDHV werkt in opdracht van de GRNR aan het verkeerskundig ontwerp van de Knoop. Dat gebeurt in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta, de BAR-organisatie en de gemeente Rotterdam. Dit najaar moet het ontwerp klaar zijn. De planning is dat In 2022 de nieuwe kruising in gebruik kan worden genomen.

Meer berichten