Wethouder Henk van Os debatteert voor het eerst na de vorming van het nieuwe college met de raad. (foto GvS) 
Wethouder Henk van Os debatteert voor het eerst na de vorming van het nieuwe college met de raad. (foto GvS)  (Foto: )

Raad zeer kritisch op BAR: werk aan de winkel voor Van Os

door Geert van Someren

De ambtelijke samenwerking BAR ligt in Ridderkerk onder vuur. Na de publicatie van de jaarrekening 2017 en de begroting voor 2019 hebben tal van leden van de gemeenteraad zich uiterst kritisch uitgelaten over deze samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De kosten lopen op en de accountant wil geen goedkeuring geven aan de jaarrekening van afgelopen jaar.

RIDDERKERK – Onder aanvoering van VVD-fractievoorzitter Louis van der Spoel stelden de raadsleden tijdens een vergadering een serie vragen aan de kersverse wethouder Henk van Os. Bijzonder is dat deze wethouder zich in het programma van Partij 18Plus al uiterst kritisch opstelde ten opzichte van de samenwerking. Hij heeft een "grondige analyse" aangekondigd. "We willen als college weten of we 'in control' zijn. Wat mij betreft is het feit dat er geen goedkeuring is van de accountant niet acceptabel."

Zienswijze

De extra uitgaven in 2019 bedragen € 700.000. De gemeenteraad van Ridderkerk stelt in een zienswijze gericht aan het dagelijks bestuur van de BAR, dat nieuwe of gewijzigde taken niet thuis horen in de begroting van de BAR. Die moeten in de kadernota en de begroting van de gemeente staan, zodat die door de gemeenteraad kunnen worden beoordeeld.

Werkdruk

Onder andere zijn extra medewerkers nodig voor de begeleiding van inwoners met een uitkering. In tegenstelling tot de landelijke trend stijgt dat aantal in Ridderkerk. Dat wordt veroorzaakt door verhuizing van mensen naar Ridderkerk met een 'grotere afstand tot de arbeidsmarkt'. De werkdruk op de afdeling is 'enorm'. Dat heeft als resultaat dat er minder mensen uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Missers

Dat de accountant geen goedkeuring wil geven op de rechtmatigheid van de jaarrekening over 2017, wordt veroorzaakt door missers in de BAR-organisatie bij de inkoop en aanbesteding. Hoewel de organisatie al maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen, wil de Ridderkerkse gemeenteraad dat de bestaande werkmethode wordt doorgelicht om "de uitvoering beter in lijn te brengen met de regelgeving en het beleid."

Meer berichten