Onzekerheid blijft over gebouw Huishoudschool en twee kerken (Foto GvS)
Onzekerheid blijft over gebouw Huishoudschool en twee kerken (Foto GvS) (Foto: )

Provincie houdt tramtracé vast: Huishoudschool in gevaar

Geert van Someren

RIDDERKERK - De Provincie Zuid-Holland heeft afgelopen week besloten onverkort vast te houden aan het reserveren van grond voor een tramtracé door Ridderkerk. Dat blijft zo tot een alternatief voor ander zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vast omlijnd is. Het provinciale besluit heeft gevolgen voor het centrum van Ridderkerk, waar de tram onder andere over het Sportpark Ridderkerk en de Koninginneweg zou gaan lopen.

Die ooit ver gevorderde tramplannen stammen van bijna tien jaar geleden. In de ontwerpfase zijn ze van tafel gehaald omdat geld ontbrak voor de uitvoering. Feitelijk is dat nog steeds zo. De vervoersautoriteit MRDH, evenals een ruime meerderheid van de gemeenteraad, mikt voor Ridderkerk op HOV per bus. Zelfs als Ridderkerk in de toekomst betrokken zou worden bij bijvoorbeeld een lightrail tussen Dordrecht en Rotterdam, dan wringt die lijn zich niet dwars door het centrum.

Gevolgen

Een van de gevolgen voor de reservering is, dat de toekomst van het historisch waardevolle gebouw van de voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg in gevaar is. De afgelopen jaren heeft de gemeente geen heil gezien in grondig onderhoud, omdat dat bij sloop weggegooid geld is. Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord in de gemeenteraad waarschuwt CDA-onderhandelaar Ton Overheid voor een scenario als met de Dr. Kuyperschool. Die was zo vervallen, dat alleen nog wat ornamenten behouden konden blijven. Ook voor twee kerken aan de Koninginneweg geldt dat het lot onzeker blijft.

Sportpark

Het tramtracé buigt vanaf de Rotterdamseweg over Sportpark Ridderkerk richting de Koninginneweg. Op dat sportpark is – als onderdeel van het Integraal Accommodatieplan - na het vertrek van korfbalclub KCR de nieuwbouw van het Gemini College gepland. Volgens de gemeente gaat het tracé daar pal langs en staat dat de nieuwbouw niet in de weg. Hopelijk ligt de Provincie niet wakker van een herstructurering van de velden van voetbalclub RVVH, omdat die makkelijker kunnen worden verplaatst.

Meer berichten