Foto:

Middeleeuws warm

Weerpraatje

Een zeer bijzondere meimaand ligt achter ons. Het is niet moeilijk dit hele weerpraatje te vullen met cijfers die van uitzonderlijke warmte getuigen, maar omdat een dergelijke opsomming niet zo prettig leest zal ik alleen de opmerkelijkste wapenfeiten van de afgelopen maand vermelden en toelichten. Ten eerste heeft de bloeimaand een ongekend hoge gemiddelde temperatuur opgeleverd, nl. 16,4 graden, normaal is 13,1. Die 16,4 is een record in ieder geval sinds 1901, maar ook in de Labrijnreeks (temperaturen vanaf 1706) kwam ik geen hogere waarde tegen. Misschien moeten we zelfs helemaal terug tot de 13e eeuw om een vergelijkbare of nog warmere meimaand tegen te komen'. In die tijd bestonden er geen thermometers maar dat het een kleine duizend jaar geleden relatief warm was in onze streken, staat wel vast. Iedere periode uit het verleden nl. laat sporen na en middels combineren en deduceren kan men aardig wat informatie te weten komen uit tijden van weleer. Zo is bekend aan de hand van plantenresten, boomringen etc. dat het van 950 tot 1250 over het algemeen aangenaam toeven was voor mensen hier (qua weer dan). Ook de schrijvers van kronieken maken er gewag van, de wijnbouw was wijd verbreid in de lage landen destijds en dat is tegenwoordig nog niet het geval (nu alleen in de zuidoostelijke helft). De periode 950 tot 1250 is bekend geworden onder de naam middeleeuws klimaatoptimum. Vóór die tijd was het kouder en ná die periode begon de kleine ijstijd met winters die alsmaar strenger werden en steeds koeler wordende zomers. Het middeleeuws klimaatoptimum wordt door klimaatsceptici nogal eens gebruikt om hun argumenten kracht bij te zetten. Even voor de duidelijkheid: klimaatsceptici zijn mensen die geloven dat menselijk handelen niet of nauwelijks van invloed is op ons klimaat. Anders gezegd: de natuur verandert van nature als het ware; dan weer wordt het wat warmer en dan weer wat kouder. Echter, het overgrote deel van de klimaatwetenschappers denkt dat de uitstoot van broeikasgassen (door menselijke activiteit) wél de oorzaak is van de huidige opwarming. Deze discussie zal via dit weerpraatje in de toekomst ongetwijfeld een vervolg krijgen. Het aantal zomerse dagen (25 graden of hoger) in mei bedroeg 13,het record was 12. Tot slot de vooruitzichten: wisselvallig met buien (onweer). De temperaturen blijven op peil.

Meer berichten