Het nieuwe college van B&W. Burgemeester Anny Attema (links) heeft de wethouders Henk van Os, Volbregt Smit, Cora van Vliet, Peter Meij en Marten Japenga in de bloemetjes gezet. (foto Gem. Ridderkerk)
Het nieuwe college van B&W. Burgemeester Anny Attema (links) heeft de wethouders Henk van Os, Volbregt Smit, Cora van Vliet, Peter Meij en Marten Japenga in de bloemetjes gezet. (foto Gem. Ridderkerk) (Foto: Jos Wesdijk)

Kritiek op nieuwe college van B&W

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Het nieuwe college van B&W is naar verwacht niet alleen met lof onthaald maar ook met kritiek. Gebaseerd op het coalitieakkoord zien veel raadsleden die geen deel uitmaken van die coalitie, de nodige verbeterpunten.

Grote lijn is dat die partijen het nieuwe college zien als een voortzetting van het vorige confessionele college, waarbij Leefbaar is ingewisseld voor Partij 18Plus en EVR. "De kiezers kozen voor verandering, maar krijgen meer van hetzelfde", aldus Björn Ros van GroenLinks.

Zinsnede

Massaal vallen de niet-coalitiegenoten over de zinsnede in het akkoord waarin wordt gesteld dat "op sommige plekken in Ridderkerk de leefbaarheid in de wijken onder druk staat, onder andere door vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur". De coalitiepartijen laten zich, ondanks felle druk van D66, niet overhalen daar iets aan te wijzigen. Zij zien het in geen geval als discriminatie. "Het gaat over nieuwe inwoners, waar dan ook vandaan".

Kansloos

Een poging van GroenLinks om met een motie alsnog ruimte te maken voor de opening van winkels op zondag is zo kansloos, dat deze nog voor de stemming wordt ingetrokken. Bij de verkiezing van de wethouders blijkt bij de geheime stemming, dat de raad de vijf nieuwe wethouders niet voltallig steunt. Henk van Os (18Plus) heeft van de 28 uitgebrachte stemmen 19 voorstemmers, Volbregt Smit (SGP) heeft er 23. Cora van Vliet (EVR), Peter Meij (CDA) en Marten Japenga (CU) halen elk 18 voorstemmen.

De komende tijd zullen de vijf wethouders (bij elkaar 4,6 FTE, tegen 4 in het vorige college) zich wijden aan het schrijven van het programma-akkoord voor de komende vier jaar.

Meer berichten