De fractie van de PvdA. V.l.n.r. Jilles Soffree, Arianne Ripmeester en Jeroen Rijsdijk. (foto GvS)
De fractie van de PvdA. V.l.n.r. Jilles Soffree, Arianne Ripmeester en Jeroen Rijsdijk. (foto GvS) (Foto: )

Verbazing bij PvdA over akkoord

Geert van Soomeren

"Is dit een nieuwe koers?"

RIDDERKERK – De PvdA won een zetel bij de verkiezingen en werd de vierde partij na 18plus, SGP en EVR. De fractieleden Jeroen Rijsdijk (voorzitter), Arianne Ripmeester en nieuwkomer Jilles Soffree zijn niet onder de indruk van het akkoord. "Het is wollig en weinig concreet."

"Iedereen moet compromissen sluiten", zegt Rijsdijk. "Maar hoeveel kleur heeft Van Os over het akkoord gelegd? We hebben het over een ja-ja sticker op de brievenbussen en zaken die zijn ingegeven door Rijksbeleid, maar verder worden veel belangrijke punten eerst geanalyseerd of er komt een onderzoek. De ambitie lijkt eruit gediscussieerd."

Ruimte voor verbetering ziet Soffree bij het gratis openbaar vervoer van de RET voor alle AOW-ers in Ridderkerk. "Tot nog toe is dat voor AOW-ers met een minimum inkomen. Daar maakt nu maar 21% gebruik van. Persoonlijk contact met die mensen zou helpen."

De PvdA had er de voorkeur aan gegeven dat het gratis OV niet alleen voor alle AOW-ers gaat gelden, maar ook voor alle minima. En voor de bussen over de Rotterdamseweg.

"Lage inkomens merken nog weinig van de aangetrokken economie. Laten we de werkloosheid hard aanpakken en niet de werklozen."

Kwaliteit zorg

Ripmeester vraagt ook aandacht voor de kwaliteit van zorg. "Het zorggeld gaat niet naar zorg. Op het budget huishoudelijke hulp bleef afgelopen jaar bijna een miljoen over.

Waarom moeten kwetsbare ouderen en mantelzorgers dan zoveel moeite doen om een half uurtje extra te krijgen? Wat je in ieder geval niet moet doen, is het geld steeds afromen. Dan wordt het voor de aanleg van rotondes gebruikt in plaats van voor zorg of armoede."

Ook zou er meer aandacht moeten komen, vindt Soffree voor een dementievriendelijke aanpak in Ridderkerk.

Hofjes

Zorgelijk vinden de drie het nieuwe college wil doorgaan met het schrappen van 1700 betaalbare huurwoningen. Rijsdijk: "Er blijven er te weinig over voor Ridderkerkse jongeren en lagere inkomens. De laatste jaren zijn alleen dure woningen gebouwd. We hebben suggesties gedaan voor een onderzoek naar zogeheten Tiny Houses en voor hofjeswoningen, bijvoorbeeld in het gebouw van de voormalige Huishoudschool."

Wat mist in akkoord

De fractie van de PvdA somt een aantal belangrijke onderwerpen op, waar in het coalitieakkoord met geen woord over wordt gerept.

Dat betreft zaken als inspraak voor inwoners, windturbines, behoud Beverbol, zorggeld behouden voor zorg, gratis zwemmen, korting op belastingen, geld voor evenementen, afschaffen van betaald parkeren en Nieuw Reijerwaard.

Meer berichten