Na de kap van bomen zal het restant als het blad draagt minder geluid tegenhouden. (foto GvS)
Na de kap van bomen zal het restant als het blad draagt minder geluid tegenhouden. (foto GvS)

Bezwaar kap Oosterpark ongegrond

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – De Commissie voor de Bezwaarschriften vindt de motieven in het massale bezwaar tegen het grootschalig kappen van bomen in het Oosterpark in Ridderkerk ongegrond. De actiegroep 3VObiotoop vreest dat door de kap de geluidsoverlast van de A15 toeneemt. Opmerkelijk is dat de Commissie twee adviezen voor het college van B&W aan de uitspraak vastknoopt.

Een van de twee adviezen van de Commissie aan de gemeente is om bij het verlenen van de kapvergunning daar een termijn voor de herplanting van bomen aan te verbinden. Het andere advies gaat over de geluidsoverlast die al jaren een probleem is. Ongeveer twintig jaar geleden werd daarom aan de bewoners bij het Oosterpark de aanleg van een geluidswal toegezegd. Die is er nog steeds niet. De Commissie adviseert het college om "bij het bevoegde gezag aan te dringen op de plaatsing van een geluidswal". Uitspraken van de Commissie hebben de vorm van een advies aan het college. Tegen het besluit van B&W is hoger beroep mogelijk bij de rechtbank in Rotterdam. De geluidswal zou een lengte moeten krijgen van twee kilometer. Als Rijkswaterstaat de argumenten voor de aanleg onvoldoende vindt, bijvoorbeeld omdat de normen niet worden overschreden, dan is de realisatie bijna onmogelijk vanwege de kosten. Om het vergelijkbare, maar veel kleinere "gat" van circa 300 meter in de muur langs de A16 aan de westkant van Ridderkerk te dichten, koos het college van B&W begin dit jaar voor het zogeheten systeem Softs Point. De uitvoering van dit multifunctionele scherm zou gedaan moeten worden door een externe investeerder, die de bouwkosten terugverdient met de winning van energie uit de zonnepanelen op het scherm en reclame op de wal. Betwijfeld wordt of dat haalbaar is, al was het maar omdat Rijkswaterstaat waarschijnlijk geen reclame tolereert langs een snelweg. Even los van de vraag of de systematiek van Softs Point bestand is tegen de luchtdruk van voorbijrijdend vrachtverkeer, maakt de lengte van een wal bij het Oosterpark van twee kilometer, dat die investering vermoedelijk ruim boven de 20 miljoen euro uitkomt. Dat maakt de zaak minder makkelijk haalbaar voor een investeerder. Een geluidswal van het type Green Wall kost minder dan een derde daarvan, maar die rendeert economisch gezien niet. Dat Rijkswaterstaat wel even voor die kosten zal opdraaien, is onwaarschijnlijk na meer dan twintig jaar wachten. Net zo goed is het niet aannemelijk dat de Gemeente daar de beschikbare reserves voor aanspreekt.

Volgend jaar wordt bovendien nog een extra rijstrook gelegd tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Meer berichten