VVD-fractievoorzitter Louis van der Spoel. (foto Gem. Ridderkerk)
VVD-fractievoorzitter Louis van der Spoel. (foto Gem. Ridderkerk)

VVD kritisch op vorming nieuw college

De VVD heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over de wijze waarop het nieuwe college van B&W tot stand komt. "Met name Partij 18Plus heeft in de achterliggende jaren het gebrek aan openheid en transparantie van de toenmalige coalitie zeer nadrukkelijk aan de orde gesteld.

door Geert van Someren

RIDDERKERK – "Het bevreemdt de VVD fractie daarom zeer, dat er geen enkele openheid en transparantie over deze coalitievorming heeft plaatsgevonden". De VVD stelt dit in een brief aan de onderhandelaars van Partij 18Plus, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie. Deze partijen hebben de toekomstige oppositie om inbreng gevraagd voor het coalitieakkoord. De VVD schrijft in de brief dat het niet wil denken in termen als oppositie en coalitie "Juist ook omdat de kiezers een trendbreuk is beloofd, in het bijzonder door de lijsttrekker van Partij 18Plus", zo staat in de brief. "De VVD Ridderkerk spreekt de hoop uit dat die openheid en transparantie er nu eindelijk wel zal komen. Wij vinden dat de besluitvorming daadwerkelijk door een raadsdebat tot stand moet komen". Veiligheid in de breedste zin van het woord moet van de VVD topprioriteit krijgen. Verder moet het vorig jaar vastgestelde afvalbeleidsplan onmiddellijk stopgezet worden, stelt de VVD, "omdat het draagvlak onder de bevolking geheel ontbreekt. Wij zijn voor een duurzaam afvalscheidingsbeleid, maar dagelijks wordt duidelijk dat het huidige plan volledig achterhaald is." De VVD vindt verder dat de lasten voor inwoners en bedrijven niet mogen stijgen. "Wij dringen aan om de lasten te verlagen, zelfs al zou dit middels een éénmalige korting zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar een structurele verlaging."

Meer berichten