Koor en Bariton Daniël Oratorium in actie.
Koor en Bariton Daniël Oratorium in actie.

Staande ovatie voor het Daniël Oratorium

Met grote spanning werd op zondag 22 april uitgezien naar de première van het Daniël Oratorium, dat de titel meekreeg "Balling aan het hof". Het door ds. Martin de Geus geschreven stuk dat door componist Dirk Zwart op muziek werd gezet, werd door sommigen al neergezet als een regelrecht kunststuk. Nieuwsgierig gemaakt door artikelen in de pers stroomde De Levensbron op zondagmiddag nagenoeg vol. Toen, ruim twee uur later, met het slotkoor "Het zal misschien nog eeuwen duren" het oratorium ten einde kwam, viel er heel even een stilte, gevolgd door een staande ovatie van de honderden aanwezigen.


Dat de "concertzaal" van de Levensbron vrijwel helemaal was volgestroomd, mag gerust een wonder genoemd worden. Het prachtige weer noopte toch vooral om niet binnen te gaan zitten. Bovendien vond op ruim vijf kilometer afstand bijna te zelfder tijd de bekerfinale in De Kuip plaats, waardoor muziek- annex voetballiefhebbers in verlegenheid werden gebracht. De aanwezigen in de Levensbron kregen echter geen spijt van hun keuze.

Het verhaal
Het oratorium "Balling aan het hof" vertelt het verhaal van Daniël, die met een aantal Joodse vrienden was geselecteerd om dienst te doen aan het paleis van koning Nebukadnezar, de koning van Babylonië. Babylonië was een welvarend rijk dat in de huidige tijd zo ongeveer in het zuiden van Irak geplaatst moet worden. In de popmuziek werd Babylonië vaak bezongen, het laatst via de Engelse spiritual "By the rivers of Babylon" door Boney M.

- Eigen volk eerst
Het joodse volk was in een eerder stadium gevangen genomen en verrichtte dwangarbeid in Babylonië. De keuze van de koning voor de joodse ballingen, leidde tot forse jaloersheid onder de overheidsdienaren van Babylon. Net zoals in de huidige tijd vond een forse bevolkingsgroep het destijds niet te pruimen dat vreemdelingen hun werk inpikten. Al gauw werden complotten gesmeed om de ballingen op slinkse manieren in een kwaad daglicht te stellen.

- Vuuroven en leeuwenkuil
Dat leidde tegen de zin van Nebukadnezar tot een veroordeling van de vrienden van Daniël tot de vuuroven en na de door Daniël voorspelde val van Babylon, onder koning Darius van de Meden en Perzen, tot de beruchte leeuwenkuil. Volgens dit beroemde verhaal ging God voor zijn volgelingen door het vuur en beschermde hij hen tegen de muil van de leeuwen, waardoor voor Daniël in Babylon groot ontzag ontstond.

De muzikale uitvoering
Dit actuele thema over steeds weer belaagde vluchtelingen in een vreemd land werd feilloos opgevoerd in de Levensbron. Verteller Bert Geysendorpher smeedde met dit verhaal de muzikale onderdelen aaneen tussen het koor, dat werd gedirigeerd door componist Dirk Zwart en muzikaal begeleid door pianist Martin Lorijn en organist Johannes Zwart.

Bariton Daniël Hermán Mostert "trapte af" met een klaaglied over het Joodse volk dat al jaren in ballingschap moest verblijven en smeekte om hulp van boven. Het koor viel daarop in met het mooie "Vorsten dromen zich een hemel".

Alt-hobo
Alt-hoboïste Noor van de Wetering begeleidde op een voortreffelijke wijze zowel koor als solist en verzette de toon gedurende het stuk regelmatig van dramatiek naar optimale vreugde. Goed merkbaar tijdens het stuk was dat Dirk Zwart de tekstuele teneur van een oratorium uitstekend weet over te brengen naar de juiste klanken in de muziek.
Met onder meer "Zij gingen voor God door het vuur", "Goden zijn er vele" en "Het zal misschien nog eeuwen duren" creëerde dichter Martin de Geus topstukken van de in totaal dertig nieuwe liederen van dit mooie oratorium.

Apotheose
"Het slotlied was voor mij bijna een nieuwe openbaring", zei een Ridderkerkse makelaar afgelopen zondag, nadat hij de apotheose van het oratorium had laten bezinken. Het eerste couplet van dit uit vier coupletten bestaande slotlied luidde:

"Het zal misschien nog eeuwen duren
het boek is nog niet uit
maar komen zal de dag, de ure
dat God zijn rijk ontsluit.
dan zullen alle wereldrijken
voorgoed historie zijn
hun ware waarde zal dan blijken
hun adel en hun schijn".

Wie op 22 april toch heeft gekozen voor het mooie weer of voor het voetbal heeft iets gemist. Hij of zij krijgt op zaterdag 29 september een nieuwe kans. Dan zal het oratorium worden opgevoerd in theater Het Plein op het Koningsplein in Ridderkerk. Kaarten daarvoor komen kort voor de zomervakantie in de verkoop. Zwijndrechtenaren hebben nog een extra kans op zondag 7 oktober. Dan is er een laatste uitvoering in de Bethelkerk.

Meer berichten