De foto met bos is van midden vorig jaar. De andere foto geeft de huidige situatie bij het water aan de Nieuwe Maas weer. Tussen de bomen door is Het Huys te zien. Op de voorgrond de nieuwe woonwijk Riederwerf. (foto GvS)
De foto met bos is van midden vorig jaar. De andere foto geeft de huidige situatie bij het water aan de Nieuwe Maas weer. Tussen de bomen door is Het Huys te zien. Op de voorgrond de nieuwe woonwijk Riederwerf. (foto GvS)

Gemeente schiet Het Huys ten Donck te hulp

De toekomst van de historische buitenplaats Het Huys ten Donck staat voor de lange termijn "zwaar onder druk" door een structureel tekort aan inkomsten. De huidige inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen wegen niet op tegen de hoge kosten voor het onderhoud van het bijzonder goed bewaarde Huys uit 1746. De gemeente Ridderkerk heeft samen met de Stichting die het Huys beheert een plan opgesteld om de buitenplaats "weer toekomstbestendig" te maken.

RIDDERKERK – Uit stukken die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat de rol van de gemeente niet bestaat uit het geven van subsidie, maar uit ondersteuning. De gemeente en de Stichting vinden het van groot belang dat op korte termijn "nieuwe kostendragers" te vinden. In de huidige situatie is nauwelijks ruimte voor structureel onderhoud. Versterking van de organisatie is nodig om het beheer en de programma's voor activiteiten te kunnen waarborgen, zo stelt het college in de brief. Uitgangspunt is dat de activiteiten niet ten koste gaan van de cultuurhistorische waarde. In een eerder stadium is op de buitenplaats al volop gestart met de verhuur van ruimtes voor bruiloften en partijen en zijn kavels grond voor woningen langs de Donckselaan in de verkoop gedaan.

Haventje

Op dit moment wordt gewerkt aan het herstel van het oude Donckse getijdenhaventje aan de Nieuwe Maas. Recent is daarvoor het kleine bos langs het waterstroompje gekapt. Het haventje maakte van oudsher deel uit van de verbinding over water tussen de stad Rotterdam en de buitenplaats. Bij het herstel werkt De Stichting samen met de gemeente Ridderkerk, de provincie en het baggerbedrijf Van Oord.

Meer berichten