V.l.n.r. Henk van Os, Volbregt Smit, Cora van Vliet, Peter Meij en Marten Japenga. (foto's Gem. Ridderkerk)
V.l.n.r. Henk van Os, Volbregt Smit, Cora van Vliet, Peter Meij en Marten Japenga. (foto's Gem. Ridderkerk)

Vijf partijen vormen nieuwe college

De twee grootste lokale partijen en de drie confessionele partijen vormen samen met burgemeester Attema het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Ridderkerk. De winnaar van de verkiezingen Henk van Os van Partij 18Plus is het met de onderhandelaars van SGP, Echt voor Ridderkerk (EVR), CDA en ChristenUnie (CU) in hoofdlijnen eens geworden over een coalitieakkoord. Bij elkaar kunnen de vijf fracties rekenen op 18 van de 29 raadszetels.

RIDDERKERK – Betrokkenen zijn naar verluidt lovend over de sfeer tijdens de gesprekken over de vorming van het nieuwe college. Henk van Os is daarbij opgetreden als informateur en als formateur. Die sfeer maakt het onvermijdelijke proces van geven en nemen makkelijker. De komende tijd besteden de onderhandelaars aan het uitwerken en op papier zetten van het coalitieakkoord.
Uit de deelname van drie confessionele partijen is helder, dat ook onder het nieuwe college van B&W winkels in Ridderkerk op zondag gesloten blijven. Nu vinden veel winkeliers – met uitzondering van supermarkten – dat ook niet zo'n probleem. Mogelijk is in het coalitieakkoord wel ruimte om iets soepeler om te gaan met evenementen op die dag.
Wat opvalt, is dat de PvdA afwezig is in de nieuwe coalitie. Leek gezien de kritische oppositie van de afgelopen vier jaar en de inhoud van de programma's, de socialistische partij een voor de hand liggende combi met 18Plus en EVR, kennelijk zijn die partijen er tijdens de onderhandelingen om de een af andere reden niet uitgekomen.

Wethouders

Hoewel nog niet formeel bekend gemaakt, is inmiddels ook duidelijk wie de meeste kans maken op een wethouderszetel. Het gaat in totaal om vijf wethouders, die allen bekend zijn in de lokale politiek. Uiteraard Henk van Os (Partij 18Plus) zelf. Daarnaast maken de bestaande wethouders Volbregt Smit (SGP) en Marten Japenga (CU) vrijwel zeker opnieuw hun opwachting. Van de kant van EVR lijkt raadslid Cora van Vliet de beste papieren te hebben. Wat het CDA betreft, is voor de verkiezingen al duidelijk gemaakt dat oud-raadslid Peter Meij hoe dan ook de kandidaat is.
De kandidaat wethouders die nog niet deel hebben genomen aan de onderhandelingen, schuiven nu aan bij het definitief maken van het akkoord. Zodra dat akkoord klaar is, kunnen de namen van de wethouders aan de gemeenteraad ter benoeming worden voorgelegd. Vervolgens kan het college van B&W aan het werk. Verwacht wordt dat dit medio mei rond zou moeten kunnen zijn.

Meer berichten