Lezing over opvoeden vanuit het hart bij Stichting het Zonnekind

Op maandagavond 23 april heeft prof. drs. Cor van der Klauw -medeoprichter van Stichting het Zonnekind- een fraaie en uitgebreide lezing gegeven over opvoeding waarbij de opvoeding van kinderen met het zogenaamde 'rugzakje' centraal stond. De conclusie van de boeiende lezing was dat het van essentieel belang is elk kind met al zijn mooie en minder mooie eigenschappen te accepteren en omarmen. Kinderen zoals de Zonnekinderen -met hun 'beperkingen' vanwege een stoornis welke vaak in het autistisch spectrum ligt- hebben daarnaast van ouders, begeleiders en naaste omgeving wat extra ondersteuning nodig, ondersteuning welke zij onder andere krijgen bij Stichting het Zonnekind.

De extra begeleiding en aandacht voor deze kinderen maakt voor hen het verschil; begrepen worden, gewaardeerd worden en gezien worden zijn de ingrediënten die hen helpen de vaak moeilijke weg richting de volwassenheid wat makkelijker te bewandelen.

Dat steun en begeleiding vanuit meerdere invalshoeken en disciplines heel mooie resultaten kan opleveren bleek ook uit het verhaal van Ingrid Plekkringa, zij praktiseert klassieke homeopathie waarvan de Duitse arts dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) de grondlegger was. Met haar grote kennis van de homeopathie -die zij up to date houdt door regelmatige bijscholing- heeft zij veel kinderen kunnen helpen door ook naar de generaties vóór dit kind onderzoek te doen en van daaruit verbanden te leggen richting het heden, een bijzondere wijze van benadering die duidelijk vruchten afwerpt.

Ook Pieter van Dongen kwam met mooie verhalen die kenmerkend zijn voor het werk van Het Zonnekind; hij vertelde met enthousiasme hoe ouders en kinderen leren samen te werken, hoe zij door onzichtbare draadjes met elkaars gevoelens en emoties verbonden zijn. Ouders en kinderen leren vanuit die verbondenheid samen naar een groter bewustzijn toe te werken waardoor voelen en ervaren meer en meer een vanzelfsprekendheid worden, hetgeen 'groei' bewerkstelligt.

Dat dat samen werken maximaal resultaat oplevert wanneer ouders en kinderen er beiden 'vol voor gaan' illustreerde Gerard van 't Verlaat met veel liefde en genegenheid toen hij sprak over zijn zoon Florentijn, een nu 13 jaar oude jongen die jaren geleden gediagnostiseerd werd als zijnde autistisch met het syndroom van Asperger. Toen Florentijn bij Het Zonnekind startte was hij een zeer moeilijk te benaderen jongen, hij is in een paar jaar uitgegroeid tot een geweldig aimabele jongeman, slim, intelligent, sociaal en voor vele jongeren bij Het Zonnekind een bron van inspiratie en hoop.

Hieruit blijkt eens te meer dat investeren in kinderen altijd loont. De energie die ouders en kinderen samen investeren betaalt zich dubbel en dwars uit. Veel jongeren -die in het verleden als lastig, vervelend, onaangepast en irritant werden beschouwd- hebben inmiddels aangetoond dat zij, door support van en samenwerking met de ouders en daarnaast intensieve ondersteuning door de directe omgeving een enorm mooie ontwikkeling kunnen beleven.

Het Zonnekind kan hierbij aantoonbaar voor een stuk verdieping van die verbinding zorgen, zo worden de zogenaamd lastige kinderen juwelen van Zonnekinderen die volledig in hun kracht staan.

Samenvattend kan gezegd worden dat de lezing waardevol en verhelderend was, contact leggen met Het Zonnekind is voor ouders van kinderen 'met rugzakje' dan ook zeker een aanrader!
Informatie over het Zonnekind kunt U vinden op www.het-zonnekind.com of bellen naar 06-16034405

Meer berichten