Veel commotie over groet op rivier

Met deze manoeuvre brengt de kapitein van het schip een groet aan Anja Luijendijk. (foto: PR)
Met deze manoeuvre brengt de kapitein van het schip een groet aan Anja Luijendijk. (foto: PR)

Het bericht over capriolen van schepen op de Nieuwe Maas bij Bolnes heeft voor aardig wat commotie gezorgd. Bijna veertig reacties trok de plaatsing op de website van Het Zuiden. Op een paar uitzonderingen na, spreken de plaatsers hun grote waardering uit over deze wijze waarop schippers een groet brengen aan Anja Luijendijk, bewoonster van een appartement aan de rivier.

door Geert van Someren

RIDDERKERK – Anja Luijendijk is woedend over de berichtgeving van Het Zuiden. Ze vindt die negatief en zou graag belicht zien hoe positief het is dat de schippers met hun schip een groet aan haar brengen door bijvoorbeeld een rondje te draaien, even stil te liggen of dichtbij langs te varen. Onjuist is volgens haar dat ze zelf contact zoekt met bemanningen. Ook wil ze graag gerectificeerd zien dat ze een webcam zou hebben, die heeft ze niet.

Anja Luijendijk vertelt dat de 'negatieve berichtgeving' is ingegeven door bewoners van het appartementencomplex, die last zouden hebben van geluid- en lichtsignalen. Dat hebben ze volgens haar ook als ze op straat rijden. Het gedag zeggen is in die zin positief, dat het afleiding biedt aan de schippers tijdens hun reizen. Ze zegt dat de schippers goed weten wat ze doen en nooit de veiligheid in gevaar zouden brengen. De kapitein van het schip op de foto had haar van te voren gezegd een speciale groet te zullen brengen.

Veilig

Dat de veiligheid niet ter discussie staat, daar is ook de kapitein van het betreffende schip op de foto bij het bericht van vorige week, stellig in. Dat is nooit het geval. Hij vertelt dat hij van te voren de passagiers en andere opvarenden over zijn manoeuvre heeft ingelicht en voldoende afstand houdt tot de woningen, zodat van schrik bij de bewoners geen sprake kan zijn. Wel zet hij een kanttekening bij het al dan niet geven van signalen door schepen. Dat is overigens, zo stond in het bericht, al minder dan voorheen.

Meer berichten