Weer meer leden voor de Bibliotheek AanZet

Steeds meer mensen weten de weg naar de bibliotheek te vinden: voor de vele activiteiten, cursussen of een fijne studie- of werkplek. De Bibliotheek AanZet werkt hard aan de bibliotheek van de toekomst. En dat spreekt mensen dus aan. Hoewel in Bolnes het ledenaantal gelijk bleef, steeg dat in Slikkerveer met 1% en in Ridderkerk Centrum met 7%.

Ridderkerk - Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet: "Het zijn weer mooie cijfers, waar ik echt blij van word. Het hele jaar wordt er door de medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt en veel gedaan. En soms vergeten we even stil te staan en terug te kijken. We merken dat mensen waarderen wat we doen en te bieden hebben: informatie, inspiratie en vaardigheden, voor iedereen."

Groei in hele werkgebied

De Bibliotheek AanZet verzorgt de bibliotheekdienstverlening voor 15 gemeenten in Zuid-Holland. Met 33 grote en kleine vestigingen en in samenwerking met het onderwijs is er altijd een bibliotheek in de buurt. Het aantal jeugdleden steeg met 7% en het aantal volwassenen dat lid werd steeg met 1%. Totaal steeg het aantal leden met 5%. Eind 2017 waren 108.877 mensen lid van de Bibliotheek AanZet. De grote verscheidenheid aan activiteiten in de verschillende vestigingen trokken zo'n 20.000 geregistreerde deelnemers.

Focus op basisvaardigheden

Kunnen lezen en schrijven zijn basisvaardigheden. Daarbij komt tegenwoordig nog bij dat iedereen digitale vaardigheden nodig heeft. De Bibliotheek richt zich op het voorkomen en verkleinen van achterstanden op het gebied van taal en digitaal. Door goed samen te werken met partners en samenhang aan te brengen in het aanbod van collectie, activiteiten en cursussen, draagt de bibliotheek bij aan taalvaardige en digitaal vaardige inwoners in haar gemeenten.

AanZet voor iedereen

De Bibliotheek AanZet biedt de juiste informatie, inspiratie en vaardigheden voor iedereen. De bibliotheek is er voor wie beter wil leren lezen en schrijven of met de computer en internet omgaan. En voor iedereen die kennis wil maken met nieuwe ideeën, verhalen en technologie.

Meer berichten