Woningbouw die aansluit bij de bestaande situatie. (illustratie Blokland/Synchroon)
Woningbouw die aansluit bij de bestaande situatie. (illustratie Blokland/Synchroon)

Nieuwe impuls Nieuw Reijerwaard

Voor de invulling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ligt een nieuw plan op tafel. Het gaat om een mix van bedrijven en woningen. Op die manier willen bouwer Gebroeders Blokland en ontwikkelaar Synchroon het gebied een nieuwe impuls geven. De drie jaar geleden gestarte verkoop door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) op het bedrijventerrein heeft tot nog toe geresulteerd in één koper en één optie.

RIDDERKERK – Voor de vestiging van bedrijven blijft de zogenoemde 'elleboog' beschikbaar. De rest komt ter beschikking voor de bouw van circa 2.500 woningen. Er is wel een probleem. De provincie heeft een inpassingsplan vastgesteld voor Nieuw Reijerwaard en daarin zijn drie forse windturbines opgenomen. Dat past niet bij woningbouw.

Woning in de polder

Enige tijd geleden had de provincie wel oren naar woningbouw in de polder, maar inmiddels is men daar op terug gekomen. Dat betrof overigens een plan dat alleen woningbouw inhield.

Het nieuwe plan speelt in op de grote vraag naar woningen in de regio, terwijl de vraag van agrobedrijven om zich te vestigen in Reijerwaard gering is. Ook is met een grondprijs van 250 tot 300 euro per vierkante meter, makkelijker woningbouw te realiseren dan bedrijfsgebouwen.

Reëel

Het plan is recent gestuurd aan de in de GRNR deelnemende colleges van B&W in Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Ook de provincie en de GRNR hebben een exemplaar ontvangen. Vraag is hoe reëel het plan is.

Politieke partijen zoals Echt voor Ridderkerk en Echt voor Barendrecht die tegen de huidige ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zijn, al was het maar omdat een financiële strop niet ondenkbaar is, hopen dat kiezers op 21 maart stemmen op partijen die tegen Nieuw Reijerwaard zijn.

Meer berichten