Alle lichten in de gemeente worden dimbare ledlampen. (foto GvS)
Alle lichten in de gemeente worden dimbare ledlampen. (foto GvS)

Ridderkerk dimt straatlantaarns

Ridderkerk heeft al veel gedaan aan energiebesparing. Volgende stappen zijn nu een gefaseerde overstap naar ledverlichting en het dimmen van de verlichting waar dat kan, zonder dat de veiligheid op straat in gevaar komt. In 2030 zal door de aanpassing een energiereductie van 50% CO2 haalbaar zijn, zegt de gemeente.

door Geert van Someren

RIDDERKERK – "We gaan voor een gefaseerde vervanging van lamp naar led, om in te kunnen spelen op de steeds sneller gaande technische innovatie. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen", zo schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. "Met onze aanpak zetten we op het gebied van openbare verlichting een concrete stap in de goede richting. Dit is een belangrijk speerpunt voor ons."

Bij de overstap naar dimbare ledverlichting wordt gekozen voor zogeheten warm ogend licht. Er komt een beheerplan waarin staat welk deel van Ridderkerk in welke periode overgaat naar de nieuwe verlichting. Bij de overstap hanteert de gemeente een aantal uitgangspunten, zoals het dimmen op tijdstippen dat er weinig verkeer is.

Automatisch aan/uit

Op andere plekken wil de gemeente gebruik maken van nieuwe systemen, die de lichten aandoen als er verkeer langs komt en die de verlichting weer uitzetten als er geen verkeer meer is. De bedoeling is dat op ontsluitingswegen de verlichting standaard direct na de avondspits tot vroeg in de ochtend naar de gedimde stand schakelt. In woonwijken wil de gemeente tussen 23.00 en 06.00 uur de verlichting dimmen.

Meer berichten