windturbines

Derde windturbine Zuid-Holland komt er ook

Door Geert van Someren

Dat de provincie Zuid-Holland volgend jaar twee windturbines draaiend wil hebben in Nieuw Reijerwaard, wil niet zeggen dat de derde windturbine er niet komt. Van uitstel komt geen afstel. Dat blijkt uit antwoorden die wethouder Marten Japenga heeft gegeven op vragen van de raadsleden Jeroen Rijsdijk (PvdA) en Petra van Nes-de Man (Groep Van Nes-De Man).

Ridderkerk - Het uitstel van de derde windturbine heeft te maken met juridische problemen over de onteigening van de grond. Japenga: "Er zijn gesprekken gaande over de overdracht van de grond. Op basis van de Elektriciteitswet is de provincie bevoegd de windturbines te plaatsen". Het gaat daarbij om forse molens met een ashoogte van 100 meter, zo blijkt uit de woorden van de wethouder. Bewoners kunnen door middel van aandelen participeren in de turbines.

Verbazing

Petra van Nes spreekt haar verbazing uit over de situatie waarbij het college van B&W aan de ene kant buurgemeente Krimpen vraagt om windturbines in de Stormpolder zo ver mogelijk van woningen in Bolnes te realiseren, maar dat het college anderzijds geen moeite heeft turbines te plaatsen bij de bebouwing aan de Rijksstraatweg.

Afgewogen

Japenga: "Elk geval is anders. Wat betreft Nieuw Reijerwaard is alles afgewogen en beoordeeld. Vast staat dat het inpassingsplan van de provincie onherroepelijk is". De wethouder deelt mee dat op 15 maart een inloopbijeenkomst wordt gehouden over de turbines in Nieuw Reijerwaard en dat in maart in de gemeente Krimpen bijeenkomsten worden gehouden over de turbines in de Stormpolder, waar de inwoners van Bolnes die er zicht op hebben, voor zullen worden uitgenodigd.

Meer berichten