Wim Boer: "De PvdA is verdeeld geraakt. Dat is zonde". (foto GvS)
Wim Boer: "De PvdA is verdeeld geraakt. Dat is zonde". (foto GvS)

Tweespalt bij lokale afdeling socialisten

Wim Boer is teleurgesteld in de lokale PvdA. "Tijdens de laatste ledenvergadering zijn mensen beschadigd. Daar ben ik van geschrokken. De regels van fatsoen zijn met voeten getreden. Ik wil daar niet meer bij zijn. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd". Boer heeft recht van spreken: hij maakte deel uit van het bestuur, heeft jaren mede de kar getrokken van de PvdA in Ridderkerk en is burgerraadslid geweest.

RIDDERKERK – Het gerommel in de lokale PvdA ontstaat onder andere bij de plannen voor een nieuwe lokale socialistische partij, de SVIR. "De Socialistische Federatie in Ridderkerk zou ruimte moeten bieden aan vernieuwing. Een overkoepeling van meer dan alleen de PvdA; voor mensen bijvoorbeeld die zich niet meer in de PvdA kunnen vinden. Ook ontstond gedoe over de afdracht door de huidige twee raadsleden Arianne Ripmeester en Jeroen Rijsdijk. Deze gelden worden gebruikt voor de campagne en voor het organiseren van lokale activiteiten. Dit was een vooropgezet plan om het bestuur te frustreren", vertelt Boer.

"De samenwerking met SVIR ging niet door, daarnaast ontstond een verschil van mening over de kandidatenlijst. Het bestuur wilde eigenlijk niet verder met Arianne, omdat ze er al drie raadsperiodes op had zitten. Dan is het landelijk advies, om plaats te maken voor iemand anders, tenzij".

Tweespalt

Boer: "Tweespalt in de lokale partij was duidelijk voelbaar. We hebben vervolgens om hulp gevraagd bij de landelijke PvdA. Die kregen we in de personen van Albert de Vries en Ellen Giest. Die zijn als een olifant door de porseleinkast gegaan. Bestuursleden zijn onder druk gezet. Vier kandidatenlijsten zijn voorbij gekomen. Twee voorzitters zijn afgetreden, alsmede twee voorzitters van de kandidatencommissie. Tekenend voor de PVDA op dit moment. Interne procedures zijn met voeten getreden", aldus Boer.

"Het mondde uit in een kandidatenlijst waarbij Jeroen op plek 1 stond en Arianne op plaats 2. Arianne zal voor 1 jaar aanblijven om Jeroen in te gaan werken als fractievoorzitter. Juridisch heeft het bestuur geen poot om op te staan mocht Arianne alsnog besluiten om aan te blijven. Dit riekt naar kiezersbedrog".

Vergadering

"Tijdens de ledenvergadering kwamen ineens mensen die zich in vier jaar niet hadden laten zien. Leden die de nodige kritiek hebben geuit, maar onzichtbaar waren op het moment dat ze echt nodig waren. We hebben eerder bij de leden om ondersteuning gevraagd, bijvoorbeeld voor het secretariaat. Geen steun gekregen. Je hebt dan steeds meer moeite om de toko rond te laten draaien", zegt Boer. "De partij is verdeeld geraakt. Dat is zonde".

Reactie namens bestuur PvdA Ridderkerk

Er was vorig jaar inderdaad tweespalt in de afdeling. Daarom is bemiddeling gevraagd bij het landelijk bestuur van de PvdA. De in het artikel met naam genoemde mensen hebben o.i. hun taak naar behoren vervuld.

De kandidatenlijst is gepresenteerd en door de leden goedgekeurd. Het partijprogramma ligt er. Het huidige bestuur heeft er alle vertrouwen in. De gelederen zijn weer gesloten. De Partij van de Arbeid Ridderkerk is klaar voor de verkiezingen van 21 maart.

Henk Zwiers,

afdelingsvoorzitter

Meer berichten