VVD en D66/GroenLinks houden vast aan het tramtracé (Foto: GvS)
VVD en D66/GroenLinks houden vast aan het tramtracé (Foto: GvS)

Vast houden aan tramtracé

door Geert van Someren

RIDDERKERK – VVD en D66/GroenLinks in Ridderkerk hebben zich in een brief aan de Provincie gekeerd tegen de pogingen van het college van B&W om de claims op de grond voor een tramlijn in Ridderkerk op te heffen. Het college meent dat de claims de gemeente 'op slot zetten'. Daar is volgens de twee politieke fracties geen sprake van.

Samen met de vervoersautoriteit MRDH zet Ridderkerk in op hoogwaardig openbaar vervoer per bus. VVD en D66/GroenLinks wijzen op een rapportage van het bureau Goudappel en Coffeng dat mogelijkheden ziet in een snelle railverbinding richting Stadionpark in Rotterdam-Zuid.

De twee fracties merken op dat het afgelopen decennium ondanks aanpassingen de kwaliteit van het busvervoer niet is verbeterd. "Dat is ook af te lezen aan het lage gebruik van het openbaar vervoer in Ridderkerk", zo stellen ze in de brief aan de Provincie.

De eerste fase van de Ridderkerklijn was bijna tien jaar geleden in een ver stadium van voorbereiding, toen wegens geldgebrek de stekker eruit werd getrokken. Dat geld is er nu ook niet, althans er is geen nieuw plan met een financiële onderbouwing. Reden voor VVD en D66/GroenLinks om aan de Provincie te verzoeken een intensieve studie te gaan doen naar een railverbinding. Een vaak gehoorde suggestie in het verleden was om de tramlijn langs de Rotterdamseweg te laten lopen en niet door het centrum. Dat zou veel bezwaren wegnemen, maar is mogelijk ook minder efficiënt.

De Provincie zal binnenkort een besluit nemen over het al dan niet opheffen van de claims op de grond.

Meer berichten