De groep van D66 (Foto: PR)
De groep van D66 (Foto: PR)

Verkiezingsprogramma D66 rond

Ridderkerk - Op dinsdag 23 januari 2018 presenteerde de programmacommissie van D66 met trots het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het programma werd enthousiast door de leden ontvangen en werd dan ook unaniem vastgesteld tijdens de vergadering. "Met het vaststellen van het programma bereikt D66 Ridderkerk als nieuwe partij opnieuw een mooie mijlpaal" zo stelden de aanwezige leden.

`Op eigen kracht, samen vooruit´. Dat is de slogan van D66 voor de komende vier jaar. Volgens de lijsttrekker van D66, Farahnaz Fräser, zijn deze vijf woorden belangrijker dan ooit voor Ridderkerk.

"Als sociaal-liberale partij geloven wij in de eigen kracht van mensen. Hoewel dit een periode van economische voorspoed is profiteert nog lang niet iedereen hiervan mee. Wij willen daarom juist nu investeren in mensen en mensen helpen hun eigen kracht in te zetten of te vergroten", aldus Farahnaz.

Om dit voor elkaar te krijgen wil D66 de komende jaren meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame werkplaatsen toe leiden, taalachterstanden bij kinderen voorkomen, en meer nadrukkelijke aandacht voor preventieve schuldhulpverlening en zorg. Ook ondernemersvrijheid is voor D66 een belangrijk speerpunt. "Zo willen wij winkeliers de mogelijkheid geven hun openingstijden te verruimen. Daarnaast willen wij werk maken van het wegnemen van beknellende en overbodige regels voor ondernemers", aldus Farahnaz Fräser.

Voor D66 betekent Samen Vooruit dat Ridderkerkers gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben voor elkaar, voor hun leefomgeving en voor het klimaat. "Alleen door samen te werken kunnen wij ervoor zorgen dat wij het gezamenlijk beter krijgen. D66 ziet voor de gemeente een belangrijke rol als aanjager, faciliteerder en uitvoerder en is er voor iedereen die tijdelijk of langdurig niet op eigen kracht zijn of haar eigen leven vorm kan geven", aldus de lijsttrekker.

Meer berichten