Henk van Os wil verantwoordelijkheid dragen. (foto GvS)
Henk van Os wil verantwoordelijkheid dragen. (foto GvS)

Van Os heeft uitgesproken mening

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – "Partij 18PLUS is voor mensen die geen vertrouwen meer in de politiek hebben" Henk van Os is in deze raadsperiode met zijn Partij 18PLUS opgevallen in de gemeenteraad. Los van de vraag of je het met zijn standpunten eens bent, heeft hij geacteerd alsof hij geen eenmansfractie is. Hij formuleert helder, is ad rem en over elk dossier van enig belang is hij het debat aangegaan. Het heeft hem vlak voor de vorige jaarwisseling de titel 'Raadslid van het Jaar' opgeleverd.

Van Os (36) is uitgesproken over de Ridderkerkse politiek. "Veel inwoners zijn het vertrouwen kwijt in het gemeentebestuur. Voor die mensen springen wij op de bres. 'Jullie nemen ons tenminste serieus' zeggen ze. Ik kan ze geen ongelijk geven wat betreft dat vertrouwen", zegt Van Os.

Hij somt moeiteloos mankementen in het bestuur op. Geeft voorbeelden waar participatie tekort schiet, terwijl dat door het college van B&W als kernactiviteit is benoemd. De gang van zaken rond de nieuwbouw van de in 2015 in gebruik genomen Sionskerk. Recent het negeren van de inspraak van de niet-commerciële judoclub To-Uchi. De partij van Van Os scoorde 1200 handtekeningen onder een petitie tegen de proef met het eenrichtingsverkeer in de St. Jorisstraat.

Van Os: "Het college laat veel steken vallen. Ik hoop en verwacht dat de onvrede daarover tot uiting komt in een hogere opkomst. Dat houdt in dat naast de vaste kern van de christelijke partijen, er meer stemmers komen voor andere partijen zoals Partij 18PLUS. Verkiezingen zijn een magisch iets". De partij spreekt zich in het verkiezingsprogramma duidelijk uit tegen TramPlus en de BAR-samenwerking. Wat dat laatste betreft: "Als er geen draagvlak is, niet in de organisatie, maar ook mogelijk straks niet in de politiek, zal je toch iets moeten".

Een ander punt waar Partij 18PLUS zich sterk voor maakt is de gekozen burgemeester. "We willen op zoek naar nieuwe kandidaten, die we aan de bevolking voorleggen door middel van een raadpleging. Onder de verantwoordelijkheid van de huidige burgemeester is de gemeente verhoudingsgewijs onveiliger geworden. In diverse zaken mist een daadkrachtig optreden".

De kritiek is duidelijk. Maar is Henk van Os (de beste stuurlui ...) bereid zelf verantwoordelijkheid te dragen? "We willen als de uitslag voor ons goed uitpakt, graag deelnemen aan een college. Ik werk nu 70 uur per week. Daar komen leden van het college niet aan. Ik kan het bovendien beter dan de huidige wethouders", zegt Van Os met een lach. "Je mag best een beetje overtuigd zijn van jezelf".

Meer berichten