Een volle publieke tribune volgt het debat in de raad over het scherm. (foto GvS)
Een volle publieke tribune volgt het debat in de raad over het scherm. (foto GvS)

Scherm langs A16 is er nog lang niet

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – Er zal nog veel water door de Nieuwe Maas stromen, voordat het gat in het scherm langs de A16 bij Ridderkerk is gedicht. Dat is wat blijft hangen na de behandeling van het voorstel van het college van B&W om de iets meer dan 300 meter lange opening in het scherm langs de A16 te dichten. Een groep bewoners van het Seringenplantsoen in West is er niet rouwig om. Zij willen hun uitzicht houden.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen week is de publieke tribune stampvol. De onderwerpen waar de Ridderkerkers in het bijzonder voor komen, zijn de Gebiedsvisie Plein Oost en het voorstel van het college voor het dichten van het 'gat'.

Schorsing

Bij het debat over het verlenen van een krediet voor het voorbereiden van het scherm, laten een aantal inwoners van West zich goed horen. Burgemeester Anny Attema grijpt in. Ze dreigt met het schorsen van de vergadering als het nogmaals gebeurt. Dat is niet het geval.

Kritisch

Diverse fracties zijn kritisch over het plan. Veel blijft vaag, vindt de PvdA. Het zijn niet meer dan goede voornemens, vindt Echt voor Ridderkerk, want zonnepanelen in het scherm maken het niet commercieel haalbaar. CDA: "als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook". Petra van Nes vindt het geen echt raadsvoorstel, omdat de gemeente zelf niet wil investeren.

Iets beter dan niets

D66/GroenLinks: "We moeten oppassen dat we ons niet blij maken met een dode mus, maar iets is beter dan niets". Alle partijen zijn het er over eens dat het dichten van het 'gat' er nu eindelijk van moet komen, zoals de ChristenUnie betoogt.

Softs Point

De bouw van het scherm volgens de methode Softs Point is wat het college beoogt. Daarbij wil Ridderkerk alleen betalen voor de voorbereiding, maar niet voor de realisatie.

De VVD juicht dit toe. "Dat is een win-win situatie. Het gaat uit van de eigen kracht van de samenleving. Als dit lukt, moeten we ook snel werk maken van een scherm langs de A15".

Toezegging

Bij de stemming over het krediet van € 70.000 blijken alleen Partij 18Plus en Groep Van Nes – de Man tegen het ingediende voorstel te stemmen. De overige partijen stemmen voor.

Wethouder Japenga zegt toe dat hij terug naar de gemeenteraad komt, als de realisatie zonder een financiële bijdrage van Ridderkerk niet rond komt.

Meer berichten