Logo hetzuidenridderkerk.nl


Accountant kritisch op draagvlak: IT nog onvoldoende betrouwbaar

RIDDERKERK – Deloitte Accountants is positief over de verbeteringen in de BAR-organisatie op het gebied van interne beheersing en controle van de financiële processen. Kritisch is de accountant op het gebrek aan draagvlak in de BAR en op de Informatie Technologie (IT). Dat blijkt uit een zogeheten managementletter die Deloitte heeft gestuurd aan het bestuur van de BAR-organisatie.

door Geert van Someren

"We zien dat de organisatie in 2017 een verdere verbetering laat zien op het gebied van de professionalisering van de interne controle. De organisatie is er echter nog niet", zo staat in het stuk van de accountant. Voor de vervolgstappen die nodig zijn, is het van cruciaal belang dat binnen de BAR-organisatie in "de meest brede zin sprake is van draagvlak en van bereidheid om medewerking te verlenen aan de noodzakelijke controles gedurende het jaar".

"Dat draagvlak is er op dit moment onvoldoende", aldus Deloitte. "Ook de cultuur draagt op dit moment niet voldoende bij om de verbetering van de interne beheersing vaart te geven". Naar de mening van de accountant zal de verandering meer ondersteund en geïnitieerd moeten worden vanuit de domeinen.

Technologie

Kritisch is Deloitte op de Informatie Technologie bij de BAR. "Die biedt nog onvoldoende waarborg voor het betrouwbaar ondersteunen van de processen. De follow-up van de aanbevelingen uit 2016 is beperkt: veel bevindingen zijn niet opgepakt. Er zal in 2017 geen situatie ontstaan, waarin u kunt steunen op uw IT omgeving".

De impact van bovenstaande conclusie kan flink zijn voor de BAR-organisatie, stelt de accountant. "Denk hierbij bijvoorbeeld aan actualiteiten rondom datalekken, de vernieuwde wet bescherming persoonsgegevens en het verhoogde risico tot mogelijkheid van fraude met facturen".

Follow-up

Deloitte somt in de managementletter ook op wat de BAR-organisatie heeft gedaan met eerdere adviezen. Van de veertien uit 2016 zijn er vijf niet opgelost, drie zijn gedeeltelijk opgelost, vier zijn opgelost en in twee gevallen moet het resultaat nog worden beoordeeld.

Meer berichten