Logo hetzuidenridderkerk.nl


Een impressie van een draaibaar scherm. Varianten zijn daarop mogelijk. (Illustratie gemeente Ridderkerk)
Een impressie van een draaibaar scherm. Varianten zijn daarop mogelijk. (Illustratie gemeente Ridderkerk)

Gat in scherm langs A16 gaat eindelijk dicht

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk wil het gat in de schermen langs de A16 dichten met het nieuwe systeem "Softs point". Dat zijn multifunctionele draaibare schermen, die niet alleen het geluid van de snelweg in westelijk Ridderkerk omlaag brengen, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren. Tevens wordt energie opgewerkt of kan reclame worden gemaakt.

Voor Ridderkerk is belangrijk, dat bij de aanleg van het scherm de gemeente slechts een relatief klein bedrag bijdraagt. De benodigde financiering van 35.000 euro stond gereserveerd voor 2017 en wordt een jaar doorgeschoven. Jarenlang is gekeken naar allerlei opties om het gat te dichten, maar steeds werd niet voldaan aan de normen voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit om de medewerking van de Rijksoverheid te krijgen. Voor Ridderkerk alleen was het dichten van het gat financieel bij lange na niet haalbaar.

Opwekken van energie

Het college van B&W stelt nu de gemeenteraad voor om het college opdracht te geven een marktpartij te contracteren, waarbij het door de gemeente financieel niet deelnemen een belangrijk onderdeel is. De schermen zijn draaibaar. De opzet is dat met het opwekken van energie, de investering wordt terugverdiend.

Reclame op een van de schermen is afhankelijk van de plaatsing. Direct langs de snelweg zal waarschijnlijk niet de goedkeuring van Rijkswaterstaat krijgen. Een liggende variant van het scherm is een half jaar geleden langs het veld bij voetbalvereniging Rijsoord gerealiseerd, waarbij het accent ligt op opwekken van energie en op reclame.

Bij de voorbereidingen heeft de gemeente diverse partijen betrokken, zoals het wijkoverleg, de werkgroep Lucht & Geluid en het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid. De gemeenteraad neemt deze maand een besluit over het voorstel van het college.

Meer berichten