Logo hetzuidenridderkerk.nl


Met de kerstversiering oogt het Koningsplein nu zeer feestelijk. (tekst en foto: Geert van Someren)
Met de kerstversiering oogt het Koningsplein nu zeer feestelijk. (tekst en foto: Geert van Someren)

Initiatief voor waterpartij op Koningsplein

Door Geert van Someren

RIDDERKERK – Diverse inwoners, politici en ondernemers ondersteunen een burgerinitiatief om op het Koningsplein een waterpartij te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van voor jong en oud vermakelijke bedriegertjes. Doel is om het Koningsplein levendiger te maken. De uitvoeringskosten zijn geraamd op circa 50.000 euro.

Een burgerinitiatief is een stuk formeler dan een petitie. Alleen een handtekening volstaat niet. Ondertekenaars moeten met naam, adres en geboortedatum het initiatief onderschrijven. Voor zo ver bekend is dit de eerste keer in de naoorlogse tijd, dat in Ridderkerk een burgerinitiatief wordt gelanceerd. Het vereiste minimale aantal van 35 ondertekenaars is ruimschoots gehaald. Ook is voldaan aan de eis bij een burgerinitiatief dat er een plan aan ten grondslag ligt. Evenzo is een offerte bijgevoegd voor de uitvoering. Het burgerinitiatief zal eerstdaags worden via de griffie worden aangeboden aan de gemeenteraad. Die beslist vervolgens of het onderwerp op de agenda van de raad komt.

Opmerkelijk is dat tijdens de Algemene Beschouwingen in november een motie van PvdA en D66/GroenLinks "inzake een watermonument" geen meerderheid haalde, omdat wethouder Dokter al met het onderwerp bezig was. Het zou daarbij gaan om een opdracht van de gemeente aan vier kunstenaars om een ontwerp voor een monument te maken, waarvan er vervolgens een wordt uitgevoerd.

Meer berichten