Logo hetzuidenridderkerk.nl


Ook muzikaal was het evenement geslaagd. (Foto: PR)
Ook muzikaal was het evenement geslaagd. (Foto: PR)

Geslaagd Christmas Event

Ridderkerk - Het interkerkelijk Christmas Event op 15 december in sporthal de Fakkel heeft veel belangstellenden getrokken; naar schatting waren er ca. 500 bezoekers. Dit evenement werd door 11 verschillende geloofsgemeenschappen in Ridderkerk georganiseerd, wat voor deze gemeente uniek mag worden genoemd. Gebleken is dat, vanuit eenzelfde basis van het geloof, dit mogelijk is.

De ontvangst met enkele vuurkorven, buitenverlichting, een kerststal en warme chocomel werd zeer gewaardeerd en vormde een opmaat naar de avond.

Het programma werd geopend met samenzang onder muzikale begeleiding van muziekkorps Harpe Davids samen met het korps Leger des Heils. Ondanks het gegeven dat beide korpsen door de weersomstandigheden nog niet samen konden repeteren klonk het alsof er lange tijd samen werd opgetreden. Het kerstevangelie, uit de Bijbel in Gewone taal, werd door Elske van Donselaar voorgelezen. Hierna trad een meidengroep Charming Three op met enkele uitmuntend gezongen liederen.

Een toneelstuk werd voorgelezen en gespeeld; de boodschap, dat je moet zijn voorbereid op de komst van de koning, werd treffend uitgebeeld.
Opnieuw werden enkele kerstliederen gezongen waarbij het Ere zij God staande werd gezongen. Dit vormde tevens de afsluiting van het Event.

In de hal waren enkele stands aanwezig van de Christelijke boekhandel "de Kandelaar, stichting Present Ridderkerk, Alpha cursus en het Leger des Heils. Deze stands mochten zich ook in de nodige belangstelling verheugen.

"We kunnen terugzien op een geslaagd evenement; uit opmerkingen van de belangstellenden mag worden opgemaakt dat het voor herhaling vatbaar is. Dus wellicht krijgt dit evenement komend jaar een vervolg", aldus Johan Vlietstra namens de organisatie.

Meer berichten