De fractie van de SGP is verdeeld over het oplaten van ballonnen. (foto GvS)
De fractie van de SGP is verdeeld over het oplaten van ballonnen. (foto GvS)

VVD: Meer debat tussen raadsleden

RIDDERKERK – Het wringt regelmatig bij de oppositiepartijen. Ze vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de coalitie. VVD-fractievoorzitter Louis van der Spoel (oppositie) wil graag dat na de verkiezingen in maart volgend jaar anders wordt vergaderd door de gemeenteraad. Met meer onderling debat en een kleinere rol voor het college van B&W. Overleg met het college hoort thuis in de commissievergaderingen, aldus Van der Spoel.

Tijdens de een dag durende beraadslagingen over de begroting voor 2018 alsmede de Algemene Beschouwingen, kiest Henk van Os van de eenmanspartij 18Plus een bijzondere insteek om zijn punt te maken. "We moeten af van de termen oppositie en coalitie; elkaar wat meer gunnen". Om dat kracht bij te zetten, verlaat hij 's avonds gedurende de stemmingen de raadszaal, zodat hij niet meebeslist over de twee amendementen en de achttien moties.

Telwerk wijst uit dat de twee raadsleden een beetje gelijk hebben. Van de zes door de coalitie ingediende voorstellen, krijgen er vijf een meerderheid. De oppositie blijft steken op vier van de veertien. De stemmingen leveren een rumoerig beeld en aardig wat vrolijkheid op, al is het maar omdat burgemeester Anny Attema zich enkele keren vergist bij het vaststellen of een voorstel het wel of niet heeft gehaald.

Hilarisch

Hilarisch wordt het als de SGP het woord vraagt bij een motie van Echt van Ridderkerk (EVR) over het opnemen in de APV van een verbod voor het oplaten van ballonnen. Petra van Nes (EVR) wijst op de nadelen voor het milieu, omdat het latex pas na een jaar of negen is vergaan. Kees van der Duijn Schouten (SGP): "We komen er als fractie niet uit. Een deel is voor en een deel is tegen. We willen daarom graag een hoofdelijke stemming". Zelf is hij met een andere fractiegenoot voor de motie, omdat "het een beetje bijdraagt aan het milieu". Fractiegenoot Anton Rottier: "Ik heb vier kinderen, daar kan ik niet mee thuiskomen".

Het is overigens de enige motie, waarbij de afwezigheid van Henk van Os uitmaakt. De motie wordt verworpen met veertien tegen dertien stemmen. Het enige voorstel waarover coalitie en oppositie het unaniem eens zijn, is een amendement van de ChristenUnie over extra ondersteuning voor de Mantelzorg in Ridderkerk. Het voor die zorg beschikbare bedrag in 2018 wordt éénmalig verhoogd met € 60.000. De jaren daarna moet de extra inzet worden verwerkt in het budget voor welzijnswerk.

Meer berichten
Shopbox