Logo hetzuidenridderkerk.nl


Snippergroen in Slikkerveer. Onbekend is of hier sprake is van "oneigenlijk" gebruik. (foto Geert van Someren)
Snippergroen in Slikkerveer. Onbekend is of hier sprake is van "oneigenlijk" gebruik. (foto Geert van Someren)

Landjepik met snippergroen

RIDDERKERK – Bij relatief veel woningen in Ridderkerk hebben de bewoners openbaar snippergroen oneigenlijk in gebruik genomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente in de wijken West en Drievliet. De komende maanden zal de inventarisatie worden uitgebreid naar de overige wijken. De opzet van het onderzoek is om het beheer en gebruik van kleine stukken gemeentelijk groen te regelen. Zo schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad

door Geert van Someren

De gemeente verdeelt bij de inventarisatie de stukjes groen in drie categorieën: snippergroen, overig groen en oneigenlijk grondgebruik. In de twee wijken is het totaal aantal stukken groen 183. In 88 gevallen is spraken van oneigenlijk grondgebruik van gemeentegrond. Om controle op de groenkwaliteit te houden, geeft de gemeente de voorkeur aan het sluiten van gebruiksovereenkomsten boven verkoop. In die overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over het gebruik en wat er gebeurt bij beëindiging. In sommige gevallen is niet uit te sluiten dat groen in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Het college merkt op dat "het een zoektocht is, waarbij het gaat om een afweging tussen het algemeen belang en het persoonlijk belang van burgers". Verstening moet volgens het wijkoverleg worden voorkomen. Als tot verkoop van grond wordt besloten, zal in gevallen waarbij het oppervlak meer dan 25 m² is, taxatie van de waarde plaatsvinden.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox