Logo hetzuidenridderkerk.nl


Het 'hoofdkwartier' van SenW in De Fakkel
Het 'hoofdkwartier' van SenW in De Fakkel

Welzijnsplan ondernemers

RIDDERKERK – Zes plaatselijke ondernemers werken aan een plan voor de toekomst van het welzijnswerk en de sport gerelateerde objecten in Ridderkerk. De ondernemers zouden het jammer vinden dat door de splitsing van Sport en Welzijn die activiteiten zou worden vervuld door externe partijen. Midden september koos de lokale politiek voor een splitsing van Sport en Welzijn. Het sportdeel wordt openbaar aanbesteed en het welzijnsdeel 'quasi inbesteed'

.Dat was nodig na een juridische misser van het college bij de uitvoering van het plan om de band met Sport en Welzijn meer zakelijk te maken. "Wij hebben genoeg kennis en kunde om dit binnen de gemeentegrenzen succesvol vorm te geven", merkt een van de ondernemers op. Zij vinden het echter nog te vroeg om met naam en toenaam naar buiten te komen. "We zijn ervan overtuigd dat we door het combineren van verschillende zaken binnen de beschikbare budgetten aan een gezonde toekomst kunnen werken. Geen ingewikkelde organisatiestructuur, maar een platte en slagvaardige organisatie met korte lijnen. Dat zorgt ervoor dat de doelstellingen worden behaald". Wat de ondernemers betreft worden aan het plan initiatieven verbonden voor het Koningspleinfestijn en de schaatsbaan. Zaken die door het ontbreken van gemeentelijke subsidie niet meer worden georganiseerd. De ondernemers willen de komende weken graag inhoudelijk in gesprek over hun plan met het college van B&W. (door Geert van Someren)

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox