Logo hetzuidenridderkerk.nl


De raadsleden Hans Ipskamp (rechts) en Ad Los. (foto GvS)
De raadsleden Hans Ipskamp (rechts) en Ad Los. (foto GvS)

Is nieuwe toegangsweg Trelleborg wel veiliger?

RIDDERKERK – De toekomst van locaties voor jongeren als De Loods en Gooth is in nevelen gehuld. Dat betreft met name de vraag waar in Ridderkerk de gemeente het jongerencentrum wil huisvesten. In twee los van elkaar staande visies blijft dat onbenoemd. Het ligt niet voor de hand dat het college van B&W daar op korte termijn helderheid over geeft.

Door Geert van Someren

De ene visie gaat over het werk van het jongerencentrum op zich; de ander heeft de toekomst van de PC Hooftstraat en omgeving tot onderwerp, waar het jongerencentrum is gevestigd. "De richting van onze visie over de PC Hooftstraat is dat het minder een bedrijventerrein is en er meer woningen moeten komen", zegt wethouder Volbregt Smit namens het college van B&W in een raadscommissie. "Met bedrijven heb je als het over een jongerencentrum gaat, minder conflicten te verwachten dan met woningen. Maar de visie over de PC Hooftstraat staat los van de locatie voor het jongerenwerk. Dat is een fase verder", aldus de wethouder. De Jongerenraad Ridderkerk heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten het daar niet mee eens te zijn. "In de gebiedsvisie staan plannen voor de bouw van appartementen. Dan kun je daar als jongerencentrum niet blijven". De Jongerenraad wil graag dat de gemeenteraad de gebiedsvisie afwijst, tot een passende huisvesting is gevonden voor de jongeren of woningbouw van tafel is. Opmerkelijk is dat waar de wethouder het benoemen van een locatie voor het jongerencentrum te vroeg vindt, de visie wel concreet is over het plan om voor het bedrijf Trelleborg aan de Vondellaan een nieuwe in- en uitrit te maken. De raadsleden Hans Ipskamp (Groep Ipskamp) en Ad Los (EVR) zetten daar vraagtekens bij. In het bijzonder vanwege de veiligheid van het drukke fietsverkeer aan de Vondellaan, waar het volgens Smit om veertig vrachtwagens per dag gaat. De gemeenteraad vergadert volgende week over de gebiedsvisie.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox