Logo hetzuidenridderkerk.nl


Een van de drie kruisingen is die van de Rotterdamseweg met de Industrieweg. (foto Geert van Someren)
Een van de drie kruisingen is die van de Rotterdamseweg met de Industrieweg. (foto Geert van Someren)

Waterschap vaag over opknappen weg

De grondige opknapbeurt van het zuidelijke deel van de Rotterdamseweg gaat dit jaar niet door. Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) dat eigenaar is van de weg, is vaag in het antwoord op de vraag wanneer het werk aan de voor Ridderkerk zeer belangrijke vierbaansweg dan wel plaatsvindt. "Op dit moment is dat nog niet concreet te maken", reageert een woordvoerder op vragen van Het Zuiden.

RIDDERKERK - Tijdens de Verenigde Vergadering van het Waterschap in november vorig jaar is goedkeuring gegeven aan de opknapbeurt. Dat gebeurde zowel tijdens de behandeling van de begroting voor 2017 als door de goedkeuring van het Wegenbeheerprogramma.

De werkzaamheden voor het zuidelijk deel gaan over een lengte van circa drie kilometer tussen het viaduct in de Ringdijk en de A15, inclusief de vervanging van de installaties van de verkeerslichten.

Daardoor reageren de verkeerslichten op de drie in het traject liggen kruisingen – net als na een paar jaar geleden uitgevoerde werkzaamheden aan het noordelijk deel – veel sneller op het verkeersaanbod.

Oorzaak

In een bestuursrapportage van WSHD een paar maanden geleden staat: "Het project renovatie Rotterdamseweg wordt opgepakt en voorbereid in 2017. Er is een eerste schatting gemaakt waaruit naar voren is gekomen dat de lasten hoger uit zullen vallen dan oorspronkelijk geschat. Op dit moment worden de ramingen verder uitgewerkt om het project verder te concretiseren in zowel materiële lasten, uren als planning. Op een later tijdstip zal op dit project en de benodigde middelen worden teruggekomen". Let wel, van uitstel is in die rapportage nog geen sprake.

De woordvoerder geeft een andere reden voor het uitstel, dan hogere kosten: "We willen de overlast door het afsluiten van de weg voor de omgeving zo klein mogelijk houden. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden om werkzaamheden aan de Rotterdamseweg die later in de tijd gepland stonden, samen te voegen met de werkzaamheden die inderdaad al voor dit jaar gepland stonden. Om zo dus de omgeving minimaal tot last te zijn. Dat betekent inderdaad dat de deelprojecten die voor 2017 op de planning stonden zullen verschuiven naar een later moment".

Bij elkaar is in november vorig jaar voor het opknappen van de weg net iets meer dan een miljoen euro gereserveerd en voor de vervanging van de drie installaties van de verkeerslichten 750.000 euro. Dat is dus niet genoeg.

Reageer als eerste
Meer berichten