Logo hetzuidenridderkerk.nl


Foto: Arco van der Lee

Metropoolregio steunt schrappen tramtracé

De Metropoolregio (MRDH) stemt in met het opheffen van de reservering van grond in Ridderkerk ten behoeve van de Ridderkerklijn.

RIDDERKERK – Voorwaarde is dat tussen Rotterdam en Ridderkerk een hoogwaardig busnetwerk komt. De MRDH zal aan de Provincie Zuid-Holland verzoeken de reservering te laten vervallen.

(Tekst en Foto Geert van Someren)

De ver uitgewerkte plannen voor een tramverbinding liggen al bijna tien jaar op de plank. Gebrek aan geld bij de overheid heeft voor langdurig uitstel gezorgd. Inmiddels is uit een recente studie gebleken, dat de tramlijn niet het optimale resultaat biedt voor een hoogwaardige verbinding (HOV) met Rotterdam.

Het college van B&W van Ridderkerk heeft enkele maanden geleden aan de MRDH, die als de zogeheten vervoersautoriteit verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio, schriftelijk verzocht om medewerking voor het schrappen van het tracé. In dezelfde brief heeft de gemeente toegezegd zich maximaal in te zullen spannen om samen met de MRDH en RET een plan voor hoogwaardig openbaar vervoer per bus uit te werken. Ook wil de gemeente er geld in investeren. Dat laatste zorgde voor enige ophef bij de oppositie in de gemeenteraad, omdat het niet vooraf was overlegd en evenmin in de meerjarenbegroting staat. Het college vindt dat de actie in lijn is met eerdere besluiten en wensen van de raad.

De eerste fase van het ooit beoogde tracé loopt van de Rotterdamseweg via een deel van het Sportpark Ridderkerk en de Koninginneweg naar het Centrum. Bij de uitwerking en realisatie van zowel het Centrumplan als het Integraal Accommodatieplan zit het tramplan in de weg. Uiteindelijk moet de provincie over het al dan niet schrappen van de reservering een besluit nemen. Nu de vervoersautoriteit Ridderkerk steunt, is de kans op een voor de gemeente positieve wending aanmerkelijk toegenomen.

Reageer als eerste
Meer berichten