Logo hetzuidenridderkerk.nl


Irene Parren. (foto Gemeente Ridderkerk)
Irene Parren. (foto Gemeente Ridderkerk)

Irene Parren naar groep Ipskamp: "Al een tijdje liep het wat minder"

Op welk tijdstip (perspectief/ontwikkelingen) is het gevoel ontstaan dat het zo niet verder kon?

Al een tijdje liep het wat minder, het gevoel dat het niet verder kon is dus met de tijd gegroeid. Toen ik vernam dat Hans Ipskamp zijn lidmaatschap had opgezegd en als Groep Ipskamp verder zou gaan, bood hij mij daarmee wel een keuze perspectief.

Graag een specificatie (meer concreet) van wat je in je persbericht zowel met de ontwikkelingen als met het perspectief bedoelt.

Dat er intern meer aan de hand is dan dat de buitenwereld weet, lijkt mij logisch. Het is niet niets om na ruim 7 jaar jezelf te hebben ingezet voor een fractie zo'n beslissing te nemen. In het persbericht geven we beiden duidelijk aan met een ieder binnen de raad in een sfeer van goede collegiale verhoudingen te kunnen blijven voortzetten, dus in het belang van een stabiele politiek binnen de gemeente onthoud ik mij van commentaar.

Zijn er onderwerpen te benoemen, waarop de Groep Ipskamp duidelijk een ander standpunt inneemt dan Leefbaar c.q. het college?

Groep Ipskamp zal alle stukken die ze de komende maanden onder ogen krijgen op zijn eigen meritus beoordelen, kritisch blijven op inhoud!

De stap van Hans en jou heeft op het oog zeer grote overeenkomsten. Waarom zijn jullie niet tegelijk uitgetreden? Of heeft de stap van Hans, jou doen besluiten ook te vertrekken?

Ten tijde van vertrek Hans bij Leefbaar was ik op de achtergrond bezig een collega fractielid te begeleiden naar het binnenhalen van haar motie die 4 juli op de raadsagenda stond, dit wilde ik op een correcte manier afhandelen.

Hoe gaat de Groep Ipskamp de verkiezingen van maart 2018 in? Wordt een samenwerking met EVR overwogen? Stel je je nog verkiesbaar?

Met dit soort dingen ben ik zelf nog niet bezig geweest. Alle opties staan dus nog open.

Uit de tekst van het persbericht maak ik op dat de persoonlijke verhoudingen met andere Leefbaren goed is. Dat geldt niet voor allen, denk ik, maar wel voor Neuschwander en Gert van Nes. Klopt dat?

Klopt. De verhoudingen met andere Leefbaren is goed op een enkele uitzondering na.

Vertrek Irene Parren raakt college

RIDDERKERK – Het recente vertrek van raadslid Irene Parren uit coalitiepartij Leefbaar Ridderkerk, raakt zowel de politieke verhoudingen in de Ridderkerkse gemeenteraad als de positie van het college van B&W.

Niet langer grootste

Na het eerdere, gelijksoortige besluit van Hans Ipskamp is Leefbaar met vier zetels niet langer de grootste fractie, maar zijn EVR en SGP dat met elk vijf zetels.

Ook is de positie van het college in het geding. De verhouding coalitie versus oppositie veranderde van een ruime meerderheid van 17 zetels versus 12 zetels, naar een krappe plus van 15 tegen 14 zetels. Bedenkend dat regelmatig een raadslid van Leefbaar afwezig is bij vergaderingen en dat belangrijke onderwerpen zoals het integraal accommodatieplan en de door de accountant bekritiseerde relatie tussen de gemeente en Sport en Welzijn onderwerp van debat zijn, is het goed denkbaar dat een politiek gezien interessant laatste half jaar van deze raadsperiode en daarmee het college aanstaande kan zijn.

Reageer als eerste
Meer berichten