Logo hetzuidenridderkerk.nl


De Kleine IJstijd

Dit onderwerp heb ik al eerder de revue laten passeren, maar wil er nu iets dieper op ingaan. Na het jaar 1250 (tot 1850) begon het in Europa geleidelijk kouder te worden.

Als ik me beperk tot het weer in de lage landen, dan zie ik de frequentie van strenge winters sindsdien toenemen en tegelijkertijd wordt de kans op een lange hete zomer alsmaar kleiner. Van 950 tot 1250 was het nog goed toeven in het noordwesten van Europa: de winters waren over het algemeen zacht en de zomers warm. Wijnbouw kwam in Engeland op uitgebreide schaal voor, zelfs tot in Schotland. Ook in Scandinavië zijn sporen van druiventeelt gevonden.

er zijn diverse theorieën

Het was in onze streken destijds waarschijnlijk warmer dan nu. Wanneer echter de huidige uitstoot van CO-2 niet snel wordt gereduceerd, dan zal die achterstand rap zijn ingelopen. Waarom de natuur rond 1250 'besloot' om kouder weer te gaan produceren, is nog een vraagteken. Klimaatwetenschappers zijn er druk mee bezig en komen met diverse theorieën.

Theorie 1: een forse toename van vulkanische activiteit. Zoals u weet kunnen vulkaanuitbarstingen veel asdeeltjes in de atmosfeer brengen die zonnewarmte weerkaatsen. Een temperatuurdaling is dan het gevolg. Dit effect echter is van korte duur, want het vulkaanstof is na 1 à 2 jaar weer neergedaald op aarde en daarna keert het 'oude weertje' terug.

Pas wanneer gedurende langere tijd elk jaar bijvoorbeeld een flinke uitbarsting plaatsvindt, kan dat belangrijke gevolgen voor het klimaat hebben. Of zo'n hoge frequentie aan het begin van het vorige millennium heeft plaatsgevonden, is niet bekend.

Theorie 2: gebrek aan zonneactiviteit. Van 1645 tot 1715 kwamen er nauwelijks tot geen zonnevlekken voor (het Maunder-minimum) en het besloeg inderdaad een koud gedeelte van de Kleine IJstijd. Rond 1250 gedroeg de zon zich echter vrij normaal, dus moeten we de oorzaak toch ergens anders zoeken.

Persoonlijk ben ik het meest gecharmeerd van de theorie betreffende de Warme Golfstroom, die aan het vertragen was door de warmte sinds 950. Wordt vervolgd.

Reageer als eerste
Meer berichten