Logo hetzuidenridderkerk.nl


Zonnevlekken (2)

Tijdens de afgelopen weken waren er maar weinig vlekken te zien op onze zon. Slechts af en toe kon je een klein stipje heel langzaam van links naar rechts over de zonneschijf zien bewegen. In werkelijkheid echter bleef het vlekje keurig op dezelfde plaats liggen, maar omdat de zon, net als de aarde, om een denkbeeldige as draait, verplaatst alles zich op onze ster t.o.v. de aarde van west naar oost.

Het zonnevlekkenminimum waar we nu mee te maken hebben duurt tot 2019, daarna zouden er langzaam maar zeker weer meer zonnevlekken moeten ontstaan.

Voorlopig lijkt het de

komende tijd licht

wisselvallig te blijven.

Het volgende zonnevlekkenmaximum gaat in 2024 z'n beslag krijgen. De verwachting is dat het maximum net als in 2013 erg bescheiden gaat uitpakken, relatief weinig vlekken dus. Er zijn zonnedeskundigen die denken dat we aan het afstevenen zijn op een volgend Maunderminimum. De laatste keer dat een dergelijk minimum plaatsvond duurde van 1645 tot 1715 en viel samen met een zeer koud gedeelte van de Kleine IJstijd (1250 tot 1850).

Tijdens dat minimum, genoemd naar de astronoom Maunder, gedroeg de zon zich vrijwel vlekkenloos en gedurende die 70 jaar was er van de 11-jarige cyclus niets te merken. De zon hield zich bijna 3/4 eeuw volkomen gedeisd. Het is natuurlijk verleidelijk om een inactieve zon (weinig zonnevlekken) te koppelen aan lagere temperaturen op aarde.

Even ter verduidelijking: wanneer er weinig zonnevlekken zijn dan kan meer straling onze aarde bereiken en daardoor zou er gemakkelijker bewolking kunnen ontstaan en al die wolken zorgen voor meer weerkaatsing hetgeen uiteindelijk resulteert in een lagere temperatuur op aarde.

Topmeteorologen gaan er van uit dat bij een rustige zon de temperaturen zo'n 0,3 graden gaan dalen maar dat die daling ruimschoots tenietgedaan wordt door de reeds aanwezige broeikasgassen. Het is een zeer ingewikkelde materie dus is het verstandig om rustig af te wachten hoe dit zich verder ontwikkelt.

Tot slot de vooruitzichten: de periode 1 mei t/m 10 juli is zeer warm verlopen. Geen enkel jaar sinds 1901 wist hoger te scoren. Maar of dit warme begin garanties biedt? Voorlopig lijkt het de komende tijd licht wisselvallig te blijven.

Reageer als eerste
Meer berichten