Logo hetzuidenridderkerk.nl


Het tramtracé loopt onder andere tussen de Koninginneweg en de Rotterdamseweg over een hoek van het Sportpark Ridderkerk. (Foto Geert van Someren)
Het tramtracé loopt onder andere tussen de Koninginneweg en de Rotterdamseweg over een hoek van het Sportpark Ridderkerk. (Foto Geert van Someren)

College zoekt steun voor schrappen tramtracé

RIDDERKERK – Het Ridderkerkse college van B&W heeft zich tot de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio (MRDH) gewend, om gedaan te krijgen dat de provincie Zuid-Holland het jaren oude plan schrapt voor een tramlijn door Ridderkerk. In plaats daarvan wil Ridderkerk Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus.

Het indertijd door de Stadsregio ontwikkelde plan voor een tramlijn, is minder effectief dan in 2010 werd gedacht, zo is uit onderzoek vorig jaar gebleken. Uit hetzelfde onderzoek van het gespecialiseerde onderzoekbureau Goudappel Coffeng blijkt dat er wel mogelijkheden zijn voor een verbetering van het busvervoer.

Indertijd is niet tot de realisatie van het al tot in detail uitgewerkte tramplan overgegaan, omdat daarvoor in Ridderkerk onvoldoende draagvlak was. En mogelijk nog belangrijker: er was geen geld voor in een tijd dat bezuinigen voor overheden aan de orde van de dag was.

Het college wijst de regionale Vervoersautoriteit erop dat door het door de provincie jarenlang reserveren van grond voor het tramtracé, ontwikkelingen zijn achtergebleven op het gebied van wonen, infrastructuur, onderwijs, sport en economie. Die ontwikkelingen kunnen niet langer worden uitgesteld, vindt het college.

Toekomst

Ridderkerk hoopt dat de MRDH deze conclusie steunt. In ruil voor het vervallen van de tramlijn wil de gemeente zich inspannen om mee te werken aan hoogwaardig openbaar busvervoer. In de begroting voor de jaren 2018 tot en met 2022 zal Ridderkerk daar geld voor reserveren. Specifieke bedragen zijn (nog) niet bekend. Het alternatief voor een tram gaat daarbij onder andere over een provinciale zogenoemde R-netlijn via de Rotterdamseweg tussen Dordrecht en Rotterdam en/of een busroute van HOV-kwaliteit tussen Ridderkerk en het Zuidplein via station Lombardijen.

(door Geert van Someren)

Reageer als eerste
Meer berichten