Logo hetzuidenridderkerk.nl


Het team dat de "intensieve gesprekken" met de gebruikers van accommodaties in Bolnes succesvol afrondde. (foto Geert van Someren)
Het team dat de "intensieve gesprekken" met de gebruikers van accommodaties in Bolnes succesvol afrondde. (foto Geert van Someren)

Lot van Beverbol is bezegeld

door Geert van Someren

RIDDERKERK – De sloop volgend jaar van sporthal Beverbol in Bolnes – en daarmee ook het thuishonk Bolwerk van de Buurtpreventie – staat vast. Vrijwel zeker zal de gemeenteraad morgen in meerderheid instemmen met de toekomstvisie van de accommodaties in Bolnes. Die conclusie valt te trekken uit de vergadering van de desbetreffende raadscommissie afgelopen week.

Alle gebruikers van de Beverbol hebben uiteindelijk ingestemd met een alternatieve locatie. Dit dankzij grote inspanningen van de gemeente, die ruim een jaar gelden geleden bij de start van het plan tot sloop, niet bleek te weten wie alle gebruikers waren. "Het zijn behoorlijk intensieve gesprekken geweest", karakteriseert wethouder Volbregt Smit het overleg. Uitgangspunt was de eerdere toezegging van zijn collega Tineke Keuzenkamp "dat niemand erop achteruit zou gaan".

Een enquête door de Buurtpreventie onder de wijkbewoners wees uit dat circa duizend mensen tegen het sloopplan waren. Wethouder Smit: "Die enquête kennen we alleen van horen zeggen. Die is nooit aangeboden aan de gemeente. Van belang is dat er geen concrete, inhoudelijk onderbouwde alternatieven zijn, zoals de wel gesuggereerde aankoop door een exploitant voor een partycentrum. Er heeft zich niemand gemeld".

Raadslid Henk van Os (18Plus) vraagt tijdens de vergadering wat de gemeente gaat doen met de locatie na de sloop van de hal. Wethouder Smit: "Daar hebben we nog geen visie over. Dat geldt overigens voor meer locaties in Ridderkerk. Wel is het uitdrukkelijk een ontwikkelingslocatie". Dat komt er op neer dat na een wijziging van het bestemmingsplan bijvoorbeeld woningbouw mogelijk is. Dat geldt uitdrukkelijk niet voor de in het plan opgenomen sloop van locaties aan de Pretoriusstraat en de Maaslaan. "Dat worden groene ruimtes", zegt Smit.

Team

Op de foto het team dat de "intensieve gesprekken" met de gebruikers van accommodaties in Bolnes succesvol afrondde. Op de voorste rij In het midden de wethouders Tineke Keuzenkamp (links) en Volbregt Smit, die worden geflankeerd door de ambtenaren Joé Bos (uiterst links) en Linda Zwinkels (uiterst rechts). Van diverse kanten zijn ze uit de wijk gecomplimenteerd met hun optreden. (foto Geert van Someren)

Reageer als eerste
Meer berichten