Logo hetzuidenridderkerk.nlBijplaatsen van afval zoals hier in Bolnes, is nu ook al verboden. (foto Geert van Someren)
Bijplaatsen van afval zoals hier in Bolnes, is nu ook al verboden. (foto Geert van Someren)

Extra toezicht bij invoering nieuwe afvalplan

RIDDERKERK – Met een "oplegnotitie" is wethouder Marten Japenga tegemoet gekomen aan veel bezwaren die in de gemeenteraad leefden tegen het afvalplan van de Gemeente. Hoofddoel is en blijft een verregaande scheiding van afval door de inwoners. Met extra toezicht en een schoonmaakploeg moet asociaal gedrag worden bestreden.

In de gemeenteraad bestond de zorg dat door het moeten betalen voor het storten van restafval, het aantal inwoners dat vuil er gewoon op straat bijzet, zal toenemen. Met extra toezicht zal wordt dat aangepakt. Dat kost 30.000 euro op jaarbasis. Ook komt er een schoonmaakploeg die de bijplaatsingen opruimt. Dat kost dit jaar 35.000 euro en volgend jaar 70.000 euro.

Wethouder Japenga heeft inmiddels – na kritiek in de gemeenteraad – ook een ander voorstel voor het ophalen van oud papier. Tot nog toe wordt een belangrijk deel ingezameld door clubs, verenigingen en kerken. De wethouder wil dat stopzetten. In ruil voor een zelf in te vullen maatschappelijke dienstverlening, kregen de inzamelaars net zo veel geld als ze met het inzamelen van papier verdienden.

De gemeente is nu van plan een systeem op te zetten waarbij inwoners kunnen aangeven wie ze de opbrengst van het oud papier gunnen, dat door de gemeente wordt ingezameld. De verwachting is dat door de gunfactor de hoeveelheid ingezameld papier toeneemt. Het opzetten van het systeem kost 5000 euro.

Minima

De gemeente komt ook de minima tegemoet. Zodra het betalen voor restafval in Ridderkerk wordt ingevoerd, krijgen zij voor het storten van restafval het aantal klepbewegingen cadeau, dat past "bij een goed scheidingsgedrag". Onvoldoende afval scheiden, betekent dat zij – net als andere Ridderkerkers – ervoor moeten betalen, zo staat in de notitie.

Andere punten in de Oplegnotitie gaan onder andere over restafval met luiers en incontinentiemateriaal, gft-zameling in hoogbouw, kleine afvalemmertjes, trio-bakken voor gescheiden inzameling in openbare ruimtes en restafval in laagbouw. De gemeenteraad beslist over het afvalplan in een extra vergadering op maandag 22 mei, waarbij ook het bestemmingsplan voor het centrum van Ridderkerk op de agenda staat.

De totale kosten van het plan stijgen door de extra maatregelen tot 384.800 euro dit jaar, 262.600 euro in 2018 en 65.000 euro in 2019. De invoering van het afvalplan zal gefaseerd plaatsvinden in een periode van twee jaar, dat wil zeggen tot en met 2019.

(door Geert van Someren)

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten